Kunnanjohtajan glögit ja Lyckan-verkoston tapaaminen 12.12. / Kommundirektörens glöggstund och Lyckans nätverksträff 12.12.

Aloitamme jouluisissa tunnelmissa kunnanjohtajan glögihetkellä klo 12.00–12.30. Tämän jälkeen sukellammekin luovuuden maailmaan, kun Ville Huhtanen (LAB-amk) kertoo, miten yritys ja luovan alan osaaja voivat yhdistää voimansa. Samalla Ville esittelee yhdessä apteekkari Suvi Savolaisen kanssa, mitä yritystaiteilija voi tehdä vaikkapa Lapinjärven apteekissa. Tilaisuudessa voit myös työstää omaa kehittämiskohdettasi luovan alan toimijoiden kanssa.

Ilmoittaudu mukaan TÄÄLLÄ 8.12. mennessä.

Milloin? Maanantaina 12.12.2022 klo 12.00–15.00

Missä?  Kunnanhallituksen kokoustilassa (Lapinjärventie 25, 07800 Lapinjärvi)

Mikä? Lyckan-verkosto kokoaa yhteen Lapinjärven ja sen lähialueen yrittäjät ja muut toimijat. Mukaan voit liittyä milloin vain. Toiminnassa kehitetään uusia tuotteita ja palveluja asiantuntijoiden johdolla, yli toimialarajojen. Kokeillaan, opitaan ja tehdään yhdessä tulevaisuuden liiketoimintaa!

Tapaamiset järjestetään noin kerran kuukaudessa ja mahdollisuuksien mukaan paikallisten yritysten tiloissa. Lyckan-hanketoimijat organisoivat (syksy 2022 –kevät 2023) tilaisuuksien ilmoittautumiset ja mahdolliset asiantuntijapuheenvuorot sekä kustantavat ja järjestävät tilaisuuksien tarjoilut. Jokaisessa tapaamisessa verkostoidutaan ja käsitellään vaihtuvia teemoja. Ilmoittaudu mukaan verkostoon TÄÄLLÄ.

Lisätietoja:

Hankkeen projektipäällikkö Tanja Pöyhönen: 044 753 5314 / tanja.poyhonen@lapinjarvi.fi

LAB-amk:n asiantuntija Ville Huhtanen:  040-6350440  / ville.huhtanen@lab.fi

 

///

 

Kom på Lyckans näringslivs- och samhällsnätverksträff och diskutera aktuella frågor i kommunen, nätverka och kom på nya sätt att utveckla din verksamhet.

Vi inleder tillställningen med en glöggstund med kommundirektören. Efter detta dyker vi in i kreativitetens värld där Ville Huhtanen (Yrkeshögskolan LAB) berättar hur ett företag och en kreativ expert kan samarbeta. Samtidigt presenterar Ville och apotekaren Suvi Savolainen vad en företagskonstnär kan göra, till exempel på apoteket i Lappträsk. På tillställningen kan du också arbeta med ditt eget utvecklingsmål tillsammans med aktörer inom det kreativa området.

PROGRAM:

– 12:00 Glöggstund med kommundirektören

– 12:30 Lyckan-nätverket

Tillställningen är gratis. Workshopens är på finska.

Anmäl dig HÄR senast 8.12.

När? Måndagen den 12.12.2022 kl. 12.00–15.00

Var? I kommunstyrelsens mötesrum (Lappträskvägen 25, 07800 Lappträsk)

Vad?  Lyckan-nätverket samlar ihop företagare och andra aktörer i Lappträsk med omnejd. Du kan komma med oss när som helst. Nya produkter och tjänster utvecklas under ledning av experter, över branschgränserna. Vi experimenterar, lär oss och skapar framtidens affärsverksamhet tillsammans! Träffarna hålls ungefär en gång i månaden och om möjligt hos lokala företag. Lyckans projektaktörer tar emot anmälningar till träffarna och organiserar eventuella sakkunniganföranden samt betalar för och ordnar serveringen på tillställningarna (hösten 2022–våren 2023). Vi nätverkar och diskturerar olika teman vid varje träff.