Kulttuuri kylässä -kysely: Millaisia kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluita sinä kaipaat?

Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävä tiedottaa 3.6.2021

Asutko itäuusmaalaisessa kylässä? Millaisia kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluita sinä kaipaat?

Miten nykyisiä kylien kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluita tulisi kehittää? Entä millä tavalla taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta kylissä voidaan edistää? Kulttuuri kylässä -kyselyn avulla selvitetään itäisen Uudenmaan kylien asukkaiden tyytyväisyyttä ja toiveita kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista.

Kyselyyn voi vastata 30.6.2021 asti verkossa:  Kulttuuri kylässä -asukaskysely

Halutessaan kyselyyn voi vastata myös paperilomakkeella, joita löytyy Itä-Uudenmaan kuntien kirjastoista ja kirjastoautoista. Kyselyn tulokset julkaistaan syksyllä. 

Kysely kattaa itäisen Uudenmaan kaikki kunnat ja niiden kylät ja haja-asutusalueet. Syksyllä 2021 vastaava kysely suunnataan lähiöiden asukkaille. Tuloksia hyödynnetään kylien kulttuuripalveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

– Toivomme, että mahdollisimman moni löytää hetken aikaa vastata kysymyksiin ja että vastauksia saadaan laajalti eri-ikäisiltä kylien asukkailta. Myös tilapäisesti kylissä asuvat, kuten kesäasukkaat ja etätyöläiset voivat vastata. Etenkin vapaamuotoiset vastaukset antavat arvokasta tietoa. Toista henkilöä, kuten lasta, saa myös mielellään avustaa vastaamisessa, jos on tarvetta, sanoo Kulttuuri kylässä -hankkeen koordinaattori Sari Hilska.

Osallistu lahjakorttien arvontaan

Vastaajien kesken arvotaan 3 kappaletta 50 euron arvoista lahjakorttia. Voittajat voivat valita mielensä mukaan Lippu.fi-lahjakortin, Jätskiauto-lahjakortin tai lahjakortin Itä-Uudellamaalla toimivaan taidelainaamoon tai museokauppaan. Arvonta suoritetaan 2.7.2021. Jos haluaa osallistua lahjakortin arvontaan, tulee yhteystiedot antaa, muussa tapauksessa kyselyyn voi vastata nimettömänä.

Kyselyn toteuttaa Uudenmaan Kulttuuri kylässä -hanke, jonka ohjausryhmässä on hankkeen ensi vaiheessa edustajat kaikista itäisen Uudenmaan kunnista ja lisäksi seudullisia kulttuuritoimijoita. Kaksivuotinen hanke etenee loppuvuodesta lähtien Länsi-Uudellemaalle ja Keski-Uudellemaalle. Hankkeen tavoitteena on kehittää Uudenmaan kylien ja lähiöiden asukkaiden kulttuuripalveluita, luoda uudenlaista kulttuuritoimijoiden yhteistyötä ja tarjota työllistymismahdollisuuksia alueella asuville taiteilijoille.

Vastauksesi on tärkeä – kiitos ajastasi!

Tutustu lisää Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävään nettisivuilla: www.porvoo.fi/kulttuuri-kylassa

Lisätietoja kehittämiskoordinaattorit:

Sari Hilska, puh. 040 482 2004, sari.hilska@porvoo.fi

Sini Kallio, puh. 040 676 3005, sini.kallio@porvoo.fi