Korjaus- ja energia-avustukset asuntojen korjauksiin vuonna 2012 julistetaan haettaviksi 11.4.2012 mennessä

Korjausavustuksia voidaan hakea mm seuraaviin toimenpiteisiin:

– vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaustoimintaan

– avustus suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistämiseksi

– avustukset uusiutuvaa energiaa käyttöön otettaessa

– pientalojen tarveharkintaiset energia-avustukset

– muut energia-avustukset

– terveyshaitan poistamisen edellyttämiin toimenpiteisiin (hakuaika on jatkuva)

Hakemuslomakkeita saa kunnan yhteispalvelupisteestä ja Valtion asuntorahaston kotisivuilta www.ara.fi. Lisätietoja saa rakennustarkastajalta puh (019) 510 8640 ja

em kotisivuilta

Lapinjärvellä 20.2.2012

Kunnanhallitus