Kirkonkylän ja Pukaron ilmakuvaus

 

Kirkonkylä ja Pukaro ilmakuvataan tänä keväänä asemakaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelun tarvitsemien pohjakarttojen laatimiseen. Ilmakuvausta varten näkevöitetään kiintopisteet valkoisilla ristisignaaleilla. Ilmakuvaus tehdään lähiviikkoina. Ilmakuvauksen suorittamisesta tiedotetaan erikseen, jonka jälkeen mahdollisesti haittana olevat signaalit voi poistaa. Kuvattavat alueet on osoitettu liitekartalla punaisella katkoviivalla, joka löytyy kunnan kotisivulla osoitteessa: www.lapinjarvi.fi/ajankohtaista tai kunnan ilmoitustaululla.

Hankkeen toteuttaja on Origo Oy.

Lisätiedot tekninen johtaja Mauri Kivelä (019) 510 8635.