Itä-Uudellamaalla määritellään joukkoliikenteen palvelutaso (Uudenmaan ELY-keskus)

Tiedotteet 2016

Itä-Uudellamaalla määritellään joukkoliikenteen palvelutaso (Uudenmaan ELY-keskus)

Uudenmaan ELY-keskus, Itä-Uudenmaan kunnat ja Uudenmaan liitto ovat aloittaneet joukkoliikenteen palvelutasotavoitteiden määrittelyä koskevan suunnittelutyön. Palvelutaso määritellään liikenteen tarjontaa, kysyntää ja rahoitusta sekä toimintaympäristön muutoksia koskevien tarkastelujen pohjalta. Määrittelytyössä kuullaan alueen liikennöitsijöitä. Suunnitelma käynnistyi tammikuussa 2016 ja se on tarkoitus saada valmiiksi alkusyksystä. Alueen asukkaat voivat kommentoida palvelutasoehdotusta luonnosvaiheessa loppukeväällä 2016.

Palvelutasosuunnitelmassa otetaan kantaa alueen joukkoliikennetarjontaan ja mm. pysäkkien kehittämiseen. Palvelutasosuunnitelman pohjalta laaditaan alueen joukkoliikennesuunnitelma ja valmistellaan joukkoliikenteen hankintoja koskevia linjauksia. Merkittävä osa Itä-Uudenmaan joukkoliikennepalvelusta tuotetaan markkinaehtoisesti ja markkinaehtoisen liikenteen toimintaedellytysten tukeminen on jatkossakin keskeistä. Lisäksi sekä kunnat että ELY-keskus maksavat Itä-Uudellamaalla julkista tukea joukkoliikenteeseen. Palvelutasosuunnitelman yksi tehtävä on ohjata julkisen tuen kohdentamista mahdollisimman tehokkaasti alueen asukkaiden liikkumista palvelevaksi.

Joukkoliikenteen palvelutason määrittely on lakisääteinen tehtävä. Itä-Uudenmaan joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena toimivan Uudenmaan ELY-keskus vahvistaa alueen joukkoliikenteen tavoitteellisen palvelutason vuosiksi 2017-2020.

 

Lisätietoja:

• Joukkoliikenneasiantuntija Jukka-Pekka Vallius, Uudenmaan ELY-keskus, 0295 021 324

• Liikenneinsinööri Hanna Linna-Varis, Porvoon kaupunki, 040 5290 278

1.3.2016