Ihmislähtöisen kunnan ohjausryhmä: Ihmislähtöinen hallinto, organisaatio ja päätöksenteko 19.5.2022 klo 18.00

Ihmislähtöisen kunnan ohjausryhmä: Ihmislähtöinen hallinto, organisaatio ja päätöksenteko:

Lapinjärven kunta on ottanut tavoitteekseen olla Suomen ensimmäinen ihmislähtöinen kunta. Kunnan tavoitteena on kehittää ja tuottaa kaikki palvelut yhdessä niiden käyttäjien eli kuntalaisten kanssa aidoista tarpeista lähtien. Haluamme olla osallistava ja ihmislähtöinen kunta, jossa asukkaitamme aidosti kuunnellaan. Lapinjärven kunnassa toimivat ihmislähtöiset ohjausryhmät jokaisella toimialalla. Verkostomaiset ohjausryhmät tuovat ihmislähtöisyyttä kuntaorganisaatioon.

Kutsumme sinut mukaan Ihmislähtöinen hallinto, organisaatio ja päätöksenteko-ohjausryhmään torstaina 19.5. klo 18.00 -19.30. Kokous toteutetaan etänä Teams-kokouksena. Ilmoittaudu mukaan viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Lähetämme kokouspäivänä ilmoittautuneille osallistumislinkin.

Tämänkertaisessa ohjausryhmässä keskustellaan mm. Lapinjärven kunnan äänestyspaikkojen sijainnista ja saavutettavuudesta. Lisäksi Open Agenda -hanke esittäytyy ja pääsette antamaan mielipiteenne ja mahdolliset ratkaisuehdotuksenne hankkeen kehittämisteemaan (Kuulluksi tulemisen tunne, välittäminen ja huolehtiminen) omasta arjestanne käsin.

Ilmoittautumiset hallintojohtajalle: susanne.sjoblom@lapinjarvi.fi / 040 577 5336