Ihmislähtöinen Lapinjärven kunta hakee PAKOLAISOHJAAJAA

alkaen 1.8.2016 tai mahdollisimman pian. Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva.

Lapinjärven kunta on päättänyt vastaanottaa 10 kansainvälistä suojelua saavaa pakolaista vuonna 2016. Pakolaisohjaaja vastaa pakolaisten kotoutumisesta yhteiskuntaan, käytännön suunnittelusta, valmistelusta, seurannasta sekä avustuksiin ja hankkeisiin liittyvistä hakemuksista ja laskutuksista valtiolle. Hän huolehtii pakolaisten vastaanottamisesta, arkielämän ohjaus-, neuvonta- ja tukitoimista, koordinoi kunnan henkilöstön ja kansalaisjärjestöjen koulutusta sekä luo valmiuksia pakolaisten kotoutumiselle paikalliseen kulttuuriin. Pakolaisohjaaja toimii hyvässä yhteistyössä Loviisan kaupungin pakolaiskoordinaattoreiden sekä muiden viranomaisten kanssa.

Tehtävä on uusi ja edellyttää valittavalta henkilöltä ennakkoluulotonta ja kehittävää työotetta, kykyä toimia itsenäisesti ja tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä vähintään suomen ja englannin kielen taitoa; ruotsi ja muu kielitaito katsotaan eduksi. Ajokortti on tehtävän hoitamisen kannalta välttämätön. Arvostamme myös pakolaisten vastaanottamiseen, kotouttamiseen tai monikulttuurisuuteen liittyvää työkokemusta.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista annetun lain (272/2005) 6 §:n mukainen soveltuva ammattikorkeakoulututkinto. Viikoittainen työaika 38,25 tuntia. Tehtävän täytössä noudatamme 4 kk koeaikaa. Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan ja esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Lapinjärven kunta on savuton työpaikka.

Rikosrekisteri: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6§ 2. mom rikosrekisteriote.

Lisätietoa:

Heidi Räihä, vanhustyön palvelupäällikkö 050 432 6228

Hakemukset lähetetään Lapinjärven kunta, perusturvajaosto, Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi tai kunta@lapinjarvi.fi viimeistään 27.6.2016 klo 9.00 mennessä.