Haemme sivistystoimenjohtajaa

LAPINJÄRVEN KUNTA

Julistaa haettavaksi

SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN VAKINAISEN VIRAN

1.3.2016 alkaen.

Hakuaikaa jatketaan. Hakemukset jätettävä 22.2.2016 kello 12.00 mennessä. Aikaisemmat määräaikaan mennessä tulleet hakemukset huomioidaan.

Sivistystoimenjohtaja johtaa kunnan opetus-, varhaiskasvatus- ja kirjasto-, vapaa-aika- ja nuorisopalveluita. Sivistystoimenjohtaja toimii esimiehenä tulosalueiden päälliköille, tekee hallinnollisia tehtäviä ja vastaa mm. hanketoiminnasta sekä toimialan kehittämisestä. Sivistystoimenjohtaja koordinoi lisäksi kunnan ja järjestöjen yhteistyötä sekä omalla toiminnallaan tukee yhteisöllisyyden toteutumista Lapinjärvellä. Sivistystoimenjohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen.

Virkaan valittavalta edellytetään opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 2 §:n mukainen kelpoisuus. Lisäksi edellytämme kokemusta sivistystoimen johto- ja hallintotehtävistä.

Lapinjärven kunta on kaksikielinen, joten edellytämme molempien kotimaisten kielten taitoa.

Lapinjärven kunnasta tulee ihmislähtöinen kunta, jossa palvelut suunnitellaan ja toteutetaan ihmislähtöisesti. Arvostamme ihmislähtöisen työotteen tuntemusta ja kehittämisosaamista.

Hakemukset joihin tulee liittää jäljennökset kelpoisuustodistuksista sekä nimikirjaote tai ansioluettelo, toimitetaan merkinnällä ”Sivistystoimenjohtajan virka” postitse osoitteeseen

Lapinjärven kunnanhallitus

Lapinjärventie 20 A

07800 Lapinjärvi

tai sähköpostitse kunta@lapinjarvi.fi

Viran palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti, mutta hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa. Valitus on ennen vaalin vahvistamista toimitettava lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaa täytettäessä noudatamme 4 kk:n koeaikaa.

Lisätietoja sivistystoimenjohtajan virasta antaa kunnanjohtaja Tiina Heikka, 044 720 8686 tai tiina.heikka@lapinjarvi.fi.

Lapinjärven kuntaan voi tutustua osoitteessa www.lapinjarvi.fi . Lapinjärven kunta on savuton työpaikka.

Lapinjärvellä 9.2.2016

Kunnanhallitus