Europarlamenttivaalit 2019

Ennakkoäänestys järjestetään kunnassa seuraavasti: Lapinjärven kunnantalo, Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi ke15.5. – to 16.5. klo 9-16, pe 17.5. klo 9-14, la 18.5.-su 19.5. klo 10-14, ma 20.5. klo 9-17, ti 21.5. klo 9-16.

Laitosäänestys

Ennakkoäänestys ympärivuorokautista hoitoa antavissa laitoksissa ilmoitetaan ko. laitoksessa julkipantavilla kuulutuksilla.

Kotiäänestys

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 14.5.2019 klo 16.00 osoitteella Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi, puh. (019) 510 860. Ilmoituslomakkeita saa kunnantalon yhteispalvelusta.

Vaalipäivän äänestys

Varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 26.5.2019. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00 – 20.00 välisenä aikana ja äänestysalueet ja –paikat ovat seuraavat

Lapinjärven eteläinen äänestysalue      Heikinkylän entinen paloasema

Lapinjärven keskinen äänestysalue      Kapellby skola

Lapinjärven läntinen äänestysalue       Porlammin Taitotalo

Lapinjärven pohjoinen äänestysalue    Pukaron nuorisoseurantalo

Äänestystoimitus sujuu helpommin mikäli otatte mukaan ilmoituskortin, jonka väestörekisterikeskus on lähettänyt postitse kaikille äänioikeutetulle, joiden osoite on maistraatin tiedossa. Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään.

Lapinjärvellä 30.4.2019

Keskusvaalilautakunta