Eteisremontti pääkirjastolla Tamburrenovering på huvudbiblioteket

Eteisremontti pääkirjastolla ma 13.11. alkaen. Sisäänkäynti takaovesta. Palautuslaatikko takaovella.

Tamburrenovering på huvudbiblioteket fr.o.m. mån 13.11. Ingång via bakdörr. Returneringslådan vid bakdörren.