Eduskuntavaalit 2011

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään kunnassa seuraavasti: Lapinjärven kunnantalo, Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi ke 6.4. – to 7.4. klo 9-16, pe 8.4. klo 9-14, la 9.4.-su 10.4. klo 10-14, ma 11.4. klo 9-17, ti 12.4. klo 9- 16.Lapinkylän paloasema, Mäkitie 4, 07870 Skinnarby to 7.4. klo 9-12, Nuorisoseurantalo Valola, Tuulennousu 6, 47350 Kimonkylä to 7.4. klo 13-16.

Laitosäänestys

Ennakkoäänestys ympärivuorokautista hoitoa antavissa laitoksissa ilmoitetaan ko. laitoksessa julkipantavilla kuulutuksilla.

Kotiäänestys

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 05.04.2011 klo 16.00 osoitteella Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi, puh. (019) 510 860. Ilmoituslomakkeita saa kunnantalon yhteispalvelusta.

Vaalipäivän äänestys

Vaalit toimitetaan sunnuntaina 17.4.2011. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00 – 20.00 välisenä aikana ja äänestysalueet ja –paikat ovat seuraavat

Lapinjärven eteläinen äänestysalue Nuorisoseurantalo Hemborg, Hopenbackantie 10

Lapinjärven keskinen äänestysalue Kapellby skola, Lapinjärventie 45

Lapinjärven läntinen äänestysalue Porlammin Taitotalo, Koulupolku 4

Lapinjärven pohjoinen äänestysalue Pukaron koulu, Vanhatie 67 A

Äänestystoimitus sujuu helpommin mikäli otatte mukaan ilmoituskortin, jonka väestörekisterikeskus on lähettänyt postitse kaikille äänioikeutetulle, joiden osoite on maistraatin tiedossa. Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään.

Lapinjärvellä 21.3.2011

Keskusvaalilautakunta