Piritta Maho – Mainiokoti Lukkari – yksikön johtaja

050 5606421
piritta.maho@mehilainen.fi