Avoimia virkoja/TEKNINEN JOHTAJA

LAPINJÄRVEN KUNTA

Hakee toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen uutta

TEKNISTÄ JOHTAJAA

Kunnan tekninen toimi huolehtii ja vastaa kunnan yhdyskuntatekniikasta, kiinteistötoiminnasta ja joukkoliikenteestä niin, että kuntalaisille taataan toimiva, viihtyisä ja turvallinen asuinkunta.

Tekninen johtaja johtaa teknisen toimen toimialaa ja on kunnan johtoryhmän jäsen. Teknisen toimen toimialaan kuuluvat mm. hallinto, vesihuolto, uudisrakentaminen, kiinteistöhuolto, kunnan infrastruktuurin ylläpito ja rakentaminen, kaavoitus, liikenneasiat ja vakuuttaminen. Tekninen johtaja toimii kunnan kiinteistöjen isännöitsijänä. Tekninen johtaja toimii teknisessä lautakunnassa esittelijänä ja sihteerinä.

Virka täytetään mahdollisimman pian.

Edellytämme
– soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa (tai sitä aikaisempaa teknikon tutkintoa)
– teknisen alan osaamista
– käytännössä osoitettua johtamiskokemusta

Toivomme
– kunta-alan kokemusta
– molempien kotimaisten kielten taitoa

Hakemukset osoitetaan Lapinjärven kunnanhallitukselle osoitteella Lapinjärven kunnanhallitus, Lapinjärventie 20 A, 07800 LAPINJÄRVI merkinnällä ”Tekninen johtaja”. Hakemusten on oltava perillä keskiviikkona 13.8.2014 klo 16.00.

Palkkaus teknisten sopimuksen mukaan. Hakijat voivat esittää oman palkkatoivomuksen. Muut edut teknisten sopimuksen mukaan. Koeaika 4 kk.

Teknisen johtajan virkaa koskeviin kysymyksiin vastaa 14.7. – 16.7.2014 kunnanjohtaja Tiina Heikka, puh. 044-720 8686, 17.7. – 3.8.2014 kunnanhallituksen puheenjohtaja Ulla Onnila puh. 050-490 9623 ja 4.8.2014 jälkeen kunnansihteeri Susanne Sjöblom puh. (019) 510 8631.

Lapinjärven kuntaan voi tutustua osoitteessa www.lapinjärvi.fi.

Lapinjärvellä 14.7.2014
Kunnanhallitus