Aluearkkitehdin toimen hakuaikaa jatketaan

 

Lapinjärven kunta on päättänyt olla Suomen ensimmäinen ihmislähtöinen kunta.

Muutos on käynnissä. Tulevaisuuden kunta on verkostoissa toimiva asioiden mahdollistaja. Ihmislähtöinen kunta ottaa eri toimijat mukaan palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen. Toimimme ihminen edellä.

Tule mukaan!

Lapinjärven kunta jatkaa aluearkkitehdin toimen hakuaikaa 27.1.2017 klo 12 saakka.

Aluearkkitehti hoitaa mm. seuraavia tehtäviä:

– toimii maankäyttö- ja rakennuslain 20 §:n edellyttämänä kunnan kaavoittajana

– toteuttaa asemakaavojen laatimisen kaava-asiakirjoineen

– ajantasaistaa olemassa olevat kaavat tarvittavilta osiltaan

– toimii kulttuuriympäristön hoidon asiantuntijana

– toimii kunnan omien rakentamistehtävien asiantuntijana osaltaan

– toimii asiantuntijana ja yhdyskuntasuunnittelijana TÄYTYY-hankkeessa, jossa kehitetään Lapinjärvelle muistiystävällistä ja ihmislähtöistä taajamaa

– aluearkkitehdin tehtävänä on kaavoittaa Husulanmäen innovatiivinen puurakentamisen asuinalue.

Toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva (MRL 10 §) arkkitehdin korkeakoulututkinto.

Edellytämme käytännön kokemusta kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta.

 

Lisäksi edellytämme hyvää suomenkielen kirjallista ja suullista esitystaitoa, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, tietoteknistä osaamista, ajokorttia, henkilöauton käyttömahdollisuutta, käytännön kokemusta arkkitehtisuunnittelutehtävistä ja ja ihmislähtöistä työskentelyotetta. Arvostamme rakennuslupaprosessien hallintaa, kunnallishallinnon tuntemista, hyvää ruotsinkielen kirjallista ja suullista esitystaitoa.

Katso maankäytön suunnitelmapohjat Husulanmäen alueelle ja lisää ihmislähtöisen kunnan kehittämisestä http://ihkulapinjarvi.blogspot.fi .

WWW-osoite                  https://www.lapinjarvi.fi

Yhteystiedot                    Tiina Heikka kunnanjohtaja, 044 720 8686 ja tiina.heikka@lapinjarvi.fi

Työpaikan osoite             Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi

Palkkaus                          Palkkatoive

Työ alkaa                         1.2.2017 tai sopimuksen mukaan

Työn kesto                       30.11.2018 asti

Työaika                            Kokoaikatyö

Jätä hakemus                   27.1.2017 kello 12.00 mennessä:

Lapinjärven kunta

Lapinjärventie 20A

07800 Lapinjärvi

Laita kuoreen merkintä ”Aluearkkitehti”

tai lähetä hakemus sähköpostitse: kunta@lapinjarvi.fi

Aikaisemmin jätetyt hakemukset otetaan huomioon.