Ruhan alueen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 

Lapinjärven Porlammille on tullut vireille Ruhan alueen asemakaavan laatiminen. Alueelle kaavoitetaan omakotitontteja ja lämpökeskus. Kaavoittajana toimii Ramboll. Kaavoitusta koskeva osallistumis-ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kunnan ilmoitustaululla ja kirjastoissa Porlammilla ja Kirkonkylässä sekä kunnan kotisivuilla.

Lapinjärvellä 7.6.2010

Kaavoitustoimikunta

Ruhan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (.rtf)