Kyrkstigar

Kyrk- och spritstigarna i Lappträsk utgör ett kulturellt rikt stignätverk i kommunen. Stigarna har uppstått under flera århundraden av att de använts av både invånare och djur. De äldsta stigarna går tillbaka till medeltiden och representerar kyrkstigar i området. Invånarna har använt stigarna under kyrktvång. En historiskt värdefull och betydande kärrbro har byggts längs stigen, som har upprätthållits under fyra århundraden.  Kärrbron är 160 meter lång och 2 meter bred. Kärrbron upptäcktes 1995 av lokala kartläggare av kyrkstigar, och området undersöktes 1996. Studiematerialet finns tillgängligt på vår webbplats. Ifrågavarande kyrkstigar har också använts i samband med handeln.

Kyrk- och spritstigarna i Lappträsk, den historiska platsen för den långa bron och ”Bliguväägin” är placerade på kartan. Kyrkstigen är röda och spritstigar är gula och den blåa rutten är Lappträsk naturstigar.

Långbron i Lappträsk

Kyrkstigen och den långa kärrbron är ritade på den gamla kartan.

Till Kyrkstigens gamla kärrbro hör flera tidskikt från 1400-1800-talen. som har daterats vid en arkeologisk undersökning 1996. Utgrävningen genomfördes i samarbete med Åbo universitet, ett ämne för finsk och jämförande arkeologi, avdelningen för byggnadshistoria vid Museiverket, Lappträsk kommun och lokala hobbyister.

Koordinat 60.53537, 26.32706

360° Video i Långbromossen i Lappträsk

Diskussion med Åke Svenskberg från 2019.

Långbromossen forskningsmaterial från 1996

Öppna Langbromosan tutkimus  som en PDF-fil från denna länk.

Spritstigar

Mellan 1919 och 1932, under förbudslagen, användes gamla stignätverk för att smuggla sprit i Lappträsk. Tillverkning och försäljning av sprit var en stark handelstradition i området sedan 1800-talet, och förbudslagen stoppade legitim handel och utlöste smygbränning och transport av sprit. Trädbevuxna stigar och stora stenblock gav gott skydd för smuggling och smygbränning. Spritstigshistorierna uppstod ur dessa tider och historierna lever vidare från generation till generation och får nya nyanser. Berättelser har deponerats och du kan lyssna på dem på den här sidan.

Lappträsk karta från år 1870
Lovisa Nutidsp_1-page-001


Lovisa notidsplad artikel n:o11 onsdagen den 3 april 1918

Ett lönnbränneri förstört och en stor mängd säd och livsmedel beslagtagen i Lappträsk. Lovisa Röda Gardes spanaravdelning har i Lappträsk på sina strövtåg under sista veckan uppspårat ett lönnbränneri i Labby skog. Lönnbränneri bar redan en längre tid veterligen, bredrivits å orten, men brännerierna hava varit omsorgsfullt dolda ända tills nu. På platsen fanns en brännvinspanna, ett mäskkar och ett större parti säd. Lyckligtvis hade man ej hunnit börja med bränningen. Dold säd och andra livsmedel ja t. o. m. kläder hava hittats i Lappträsk i stora mängder på särskilda ställen. I en lada i kyrkobyn hittades ett stort parti säd och 2 lådor gångkläder. På ett annat ställe fann man 10 hl. råg och 15 kg. socker. Dessutom ha rödgardisterna därstädes beslagtagit ännu följande mängder gömda livsmedel: 130 kg. fläsk, 6 hl. vete, 5 hl. kom, 300–400 kg mjöl, 20 hl havre, 11 hl. råg, 1 hl. korngryn, 1 hl. havregryn, 1 1/2 hl. ärter och 25 kg risgryn. Alla de beslagtagna varorna samt kläderna och brännvinspannan hava hämtats till Lovisa.

Snickar-Gustav

År 1885 börja den 51-åriga Gustav Johansson med skogsarbete mitt ute i ingenstans. Arbetet tog ett par decennier, eftersom han hade hittat en plats att bosätta sig på. Ursprungligen bodde ”Mosa-Gusta” i en skogskoja, och för den första vintern bodde han i en ny ria. Värmen sköttes i huvudsak av hacka och spade, som han använde för att rensa den sumpiga jorden till åkermark. Följande sommar färdigställdes ett litet torp, som gjorde att hela familjen kunde bosätta sig på den nya gården Norrvik. Gården utvidgades till 11 byggnader i början av 1900-talet och var helt självförsörjande. Själva vägförbindelsen till Norrvik byggdes inte förrän på 1930-talet, vilket tyder på de hårda tiderna för överlevnad och boende. Det finns ett fotografi av ”Mosa-Gusta” där han tittar in i linsen med en misstänkt blick vid tidpunkten för fotograferingen. Enligt muntlig tradition var denna legendariska 80-åring inte säker på vad som siktade på honom. ”Mosa-Gusta” dog 85 år gammal i sitt hem i Norrvik. För närvarande finns det på Norrviks gård, förutom dess grunder och hörn, en minnessten och en skylt som påminner oss om denna plats.

mosagusta
IMG_20160315_181722

”Bliguväägin”

I skogen i Labby, på Högbergets klippa, finns det en trappliknande spricka i klipporna. Det sägs att den udda skogsmannens Snickar-Gustav bodde där mellan 1800- och 1900-talet. Ovanför ”Mörktrappona” finns två stenväggar utan logiskt syfte. Enligt rapporterna skulle Snickar-Gustav, som dödade en gårdfarihandlare, ha byggt väggarna för att hålla sig varm.

Lättast hittar man till stället till fots. Att hitta själva sprickan kräver luktsinne, försiktighet och tålamod.

Koordinat 60.5662, 26.25355