Tiedote 19.2.2021

Nyt voimassa olevat kunnan aiemmin linjaamat rajoitukset ja suositukset ovat edelleen voimassa 1.3.2021 asti.

Uudenmaan alueellinen koordinaatioryhmä, pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä ja THL ovat antaneet suosituksen Aluehallintovirastolle yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevien rajoituksien enimmäishenkilömääräksi 6 nyt voimassa olevan 10 hengen sijaan. Henkilömäärän pienentäminen katsotaan välttämättömäksi vaikean epidemiatilanteen hillitsemiseksi ja järjestettävien kokoontumisten ja kohtaamisten vähentämiseksi. Korkeintaan kuuden hengen tilaisuuksista tulisi järjestää vain ehdottoman välttämättömät, kuten lakisääteiset yhtiökokoukset ja yhdistysten kokoukset, ja näissäkin tulee hyödyntää etäyhteyksiä aina kun se on mahdollista. Aluehallintovirasto tekee asiasta päätöksen.

Lapinjärven kunta valmistelee lasten ja nuorten harrastustoiminnan avaamista sisätiloissa mahdollisesti 1.3. jälkeen mikäli koronatilanne sen sallii. Lasten ja nuorten harrastustoimintaa ei tulla avaamaan avoimesti vaan tarkkoja terveysturvallisuusohjeita, kuten ryhmäkokorajoitusta noudattaen.

Johtoryhmä seuraa epidemiatilannetta jatkuvasti ja tilanteen muuttuessa meillä on valmius arvioida tehtyjä linjauksia uudelleen nopeasti.

Turvallista hiihtolomaa Teille Kaikille.

Lapinjärven kunnan johtoryhmä