Tiedote 10.1.2022

Koronapandemian takia lisää rajoituksia ja suosituksia Lapinjärvellä

Pahentuneen koronapandemiatilanteen takia lisää rajoituksia ja suosituksia astuu voimaan Lapinjärvellä.

 • Kaikki sisätiloissa tapahtuvat yleisötilaisuudet ja yleiset kokoontumiset on kielletty Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräyksellä 31.1.2022 asti. Huom. Kunta suosittelee, ettei myöskään yksityistilaisuuksia järjestetä. Yksityinen kokoontuminen tarkoittaa myös perhetapahtumia. Poikkeuksena suositukseen ovat pienimuotoiset yksityistilaisuudet (kerrallaan suositellaan tapaamaan korkeintaan viittä perheen ulkopuolista henkilöä) , voidaan järjestää. Kaikkia kohtaamisia suositellaan vähennettäviksi.
 • Lapinjärven kirjastot ovat auki, kuten muutkin Helle-kirjastot, vain tapahtumat on peruttu. Kirjaston toimintoja on järjestelty niin, että turvavälit pystytään säilyttämään. Seuraa kirjaston nettisivuja ja Facebookia!
 • Nuorisotila Nuokku suljetaan. Ohjatut harrastusryhmät vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneille lapsille ja nuorille kuitenkin jatkavat toimintaansa. Nuorisotoimi tiedottaa omissa kanavissaan toiminnan jatkumisesta etänä, mm. etäleffakerhosta ja muusta vastaavasta toiminnasta Discordissa. Sophiaan ja etsivä-Makeen saa yhteyden WhatsAppilla, Instassa, Snapillä ja tietysti normisti puhelimella.
 • Kunnan kuntosali ja liikuntahallit pysyvät suljettuina. Kunta suosittelee, että yksityiset toimijat sulkevat vastaavat liikunnan ja vapaa-ajan tilat.
 • Kuntosalien sulkuaika (28.12.2021–24.1.2022) hyvitetään automaattisesti siten, että jo maksettua käyttöaikaa pidennetään. Sulkua vastaava käyttöaika lisätään korteille heti, kun avaamme liikuntatilat. Myös avain aktivoituu käyttäjille, kun liikuntatilat jälleen avataan.
 • Kunta ei anna tiloja aikuisten harrastustoimintaan sulkuajalla 23.1.2022 saakka. Siten mm. kansalaisopiston käyttövuorot perutaan kunnan tiloissa sulkuajalta.
 • Uusia liikuntavuoroja ei voi toistaiseksi varata. Ilmoitamme heti, kun vuoroja voi alkaa taas varaamaan.
 • Kunnan henkilökunta jatkaa maskin ja suojavisiirin käyttöä
 • Koululaisten maskin käyttö on laajennettu koskemaan kaikkia oppilaita 3. luokasta ylöspäin. Koulukuljetuksissa kaikki oppilaat käyttävät maskia iästä riippumatta. Aikaisempaan tapaan kunta hankkii oppilaiden maskit, jotka jaetaan koulujen kautta.
 • Koulut ja päiväkoti eivät ota vastaan vieraita toistaiseksi. Tarkempi kouluja ja päiväkotia koskeva ohjeistus lähetetään huoltajille Wilman kautta. Huoltajia pyydetään seuraamaan Wilmaa aktiivisesti.
 • Suositellaan edelleen suu-nenäsuojien käyttöä kaikkien kunnan toiminnoissa vierailevien henkilöiden osalta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lapsia päiväkotiin tuovia tai sieltä lapsia noutavia henkilöitä sekä myös kunnan omaa henkilöstä heidän vieraillessa muussa kuin omassa yksikössä
 • Suositellaan työnantajia järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista.
 • Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käytön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.

Edelleen tulee kiinnittää huomiota kontaktien määrän minimoimiseen, hyvään käsihygieniaan ja muihin varotoimenpiteisiin.

Lapinjärven kunta seuraa tiukasti tilanteen kehittymistä ja antaa lisäohjeita tarvittaessa.

Suositukset ja rajoitukset pohjautuvat Sosiaali- ja terveysministeriön, Etelä-Suomen aluehallintoviraston sekä HUSin pandemiaryhmän antamiin linjauksiin.