Vilka känslor väcker Lappträsk hos dej?

Vilka känslor väcker Lappträsk hos dej?

Vi frågar i samarbete med empati-analysbolaget NayaDaya Oy av kommuninvånarna och människor som bor på en annan ort vilka känslor de har för Lappträsk. Genom känslor kan vi förstå olika erfarenheter om Lappträsk.  Du har också möjlighet att berätta vilka erfarenheter du har av kommunens strategi.

Genom att delta i en anonym enkät blir din röst hörd på ett helt nytt sätt – välkommen med här: https://link.webropol.com/s/lapinjarvi

Enkäten tar bara lite av din tid och är öppen t.o.m. 14.4.2021. Ditt deltagande är viktigt – tack!