Servicehandledning och rådgivning

Servicehandledare erbjuder handledning för att främja välbefinnandet och rådgivning för att kunna bo hemma.

Vid alla frågor som rör äldre, både små och stora vardagsproblem, kan du ringa till servicehandledaren. Från samma nummer får du också hjälp om du är orolig för ditt eget eller en närstående äldres välbefinnande hemma.

Dessutom är servicehandledare ansvarig för att bedöma servicebehovet för personer över 65 år. Äldre har en lagstadgad rätt till bedömning av servicebehovet, men bedömningen ger inte en ovillkorlig rätt till tjänsterna. Bedömningen är en avgiftsfri tjänst.

Alla 75 år fyllda och/eller de som får FPA:s specialvårdsbidrag har rätt till bedömning av behovet av socialtjänster inom sju dagar av att man tagit kontakt. I brådskande fall ska behovet av tjänster bedömas genast. Då klienten eller en anhörig tar kontakt kartlägger vi situationens brådskandegrad och behovet av hembesök samt kommer överens om hur vi ska gå tillväga.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Allmän kundrådgivning LUONA

019 5600111