Närståendevård

Närståendevård innebär att en anhörig eller annan närstående person vårdar en sjuk person i hemmet. Personen ska vara i behov av kontinuerlig vård. Stödet för närståendevård är en lagstadgad socialtjänst som ordnas av kommunen. Närståendevård kompenserar behovet av andra tjänster. Lappträsk kommun ansvarar för närståendevården för personer över 65 år. Lovisa stads handikappservice ansvarar för närståendevård av personer under 65 år.

Stödet för närståendevård beviljas i enlighet med Östra Nylands välfärdsområdes verksamhetsdirektiv för närståendevård.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.