Dagverksamhet

Dagverksamheten har överförts till Mehiläinen Lappträsk Ab den 1.9.2019.

Dagverksamheten är avsedd för personer över 65 år som bor hemma, har minnesförluster, är i närståendevård eller äldre som behöver stöd för att delta i verksamheter utanför hemmet.

Dagverksamhet är verksamhet som är förebyggande, målinriktad och stöder rehabilitering. Målet med dagverksamheten är att främja funktionsförmåga, mental skarphet och sociala relationer hos äldre människor. Inom dagverksamheten ordnas olika grupper (minnes-, stimulans-, motions-, spelgrupper m.m.)

Beviljandet av dagverksamheten baseras på kundens skriftliga ansökan och bedömningen av behovet av tjänster.

Dagverksamheten fungerar vardagar kl. 08.00-16.00 i utrymmena på Fredsbyvägen 3.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.