Miljöhälsovård

 

Miljöhälsovården övervakar, förebygger och eliminerar sanitära olägenheter i livsmiljön. Miljöhälsovården informerar även de boende om hur man på bästa sätt kan skydda sig mot eller förebygga sanitära olägenheter.

En del av miljöhälsovårdens uppgifter gäller djurens välbefinnande.

Borgå miljöhälsovård

Livsmedelstillsyn

Miljöhälsovårdens kontaktuppgifter