Jour

Lappträsk kommun och Lovisa stad gemensamma samarbetsområde erbjuder invånarna social- och hälsovård. Link: första hjälpen och jour

Hälsovårdens samjour

Vardagar kl. 8–16: ring Lovisa hälsovårdscentrals telefonservice, tfn 019 5600 300 från och med 1.1.2023, telefonservicen har öppet vardagar klockan 8–15.  Observera att mottagningen fungerar enbart via tidsbeställning, ring alltid på förhand! Lovisa hälsovårdscentral har öppet vardagar klockan 8–16.

Vardagar efter kl. 16, veckoslut och helger finns jouren på Borgå Sjukhus. Ring Jourhjälpen tfn 116 117 innan du tar dig till jouren (samtalet är avgiftsfritt).

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för social- och hälsovårdstjänsterna

Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023. Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på Lovisa stads webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs under våren ut med grundläggande information om tjänsterna.