Hälsovårdstjänster

Hälsogården är stängd fredagen den 24.3.2023! OBS!

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för social- och hälsovårdstjänsterna

Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på Lovisa stads webbplats: Hälsa. Välfärdsområdets webbsidor byggs under våren ut med grundläggande information om tjänsterna.

Nya telefonnummer från 1.1.2023

Skötar-, läkar- och munhälsovårdsmottagning i områdets kommuner:

Lovisa och Lappträsk:

Lapptärsk hälsogård tfn 019 5600 303

Hälsovårdscentral tfn 019 5600 300

Munhälsovården tfn 019 5600 301

Allmän kundrådgivning LUONA tfn 019 5600 111

Viktiga nöd- och journummer:

Nödnummer 112

Jourhjälp-telefon 116 117

Social- och krisjouren tfn 019 5600 150

Lappträsk Hälsogård

019 5600303
Lappträskvägen 25, 07800 Lappträsk