Utdrag § 113 ur bildningsnämndens mötesprotokoll 23.11.2021 (på finska): Den nya konditionssalens ordningsregler

Utdrag § 113 ur bildningsnämndens mötesprotokoll 23.11.2021 (på finska): Den nya konditionssalens ordningsregler