UKM delar ut understöd för att trygga idrottsföreningars verksamhet i det rådande coronavirusläget

Understöd kan sökas av idrottsföreningar för att trygga tävlings- och elitidrott för barn och unga under coronavirusepidemin.
Understöd kan sökas för kostnader som uppstått under perioden 1.6.2020–31.1.2021.

 

Ansökningsannons

Ansökningstiden går ut 15.2.2021 kl. 16.15.

 

För mer information kontakta: Kari Niemi-Nikkola, överinspektör kari.niemi-nikkola@minedu.fi