Tjänster för nystartade företag

Lappträsk kommun erbjuder kostnadsfri rådgivning till de som planerar att starta ett företag och till de som startar ett företag av områdets nyföretagarcenter Posintra. Nyföretagarcentret stöder och uppmuntrar nya företag på den här vägen i upp till tre års tid. Posintras företagsrådgivare hjälper dig med alla frågor relaterade till att starta ett företag enligt företagarens behov. Du kan tex. testa din affärsidè, upprätta en affärsplan eller ansöka om ett startbidrag eller annan finansiering.

https://www.lapinjarvi.fi/sv/arbete-och-foretag/naringstjanster-och-foretagsverksamhet/tjanster-for-foretagare/