Svea: sponsorstöd åt ett juniorlag eller -idrottare – ansök senast 5.9.

Föreslå ett juniorlag eller en enskillda idrottare i en förening som höstens sponsorerings objekt . Svea beviljar totalt upp till 1 000 euro i sponsringsstöd per objekt. Läs mer och kom med förslag.

Personalsponsor tilldelas enligt följande kriterier:

 • Sponsringsstöd kan ansökas två gånger om året:
  • Vårsäsong, ansökan i januari (beslut fattas i januari-februari)
  • Höstsäsong, ansökan i augusti (beslut fattas i augusti-september)
 • Sponsringsstöd beviljas upp till högst 1 000 euro per objekt
 • Sponsring är inriktad på följande typer av objekt:
  • För junioraktiviteter
  • För säsongsaktiviteter – inte för tävlingar, till exempel
  • För lagaktiviteter
  • Endast för enskilda sporter om sponsringen är framgångsrik genom klubben

Sponsring är mot en ersättning, det vill säga åtminstone tillstånd krävs för att använda det sponsrade objektet i marknadsföring / kommunikation på Sveas kanaler och webbplatser. Dessutom hoppas vi kunna ha logosynlighet (vanligtvis Svea -logon på dräkten) under spelsäsongen. Det bör noteras att kostnaden för att lägga till logotypen i overallen kommer att bekostas av klubben.

Hur ansöker man om sponsringsstöd?

Om du känner till ett bra lag eller en enskild idrottare som skulle vara en lämplig sponsor, skicka information om det senast 5.9.2021 via e-post till marketinginti@svea.fi.

Ange i meddelandet:

 1. Laginformation (lägsta namn, sport och ålder för idrottare)
 2. Önskat sponsringsbelopp (upp till € 1000)
 3. Sveas synlighet
 4. Annan information som du anser är viktig – du kan också motivera ditt ärende

I personal sponsring är det enda villkoret inte ”kvaliteten” på synlighet, till exempel platsen för logotypen i uniformen, utan objekten väljs efter generellt gottfinnande. Urvalet görs av marknadsavdelningen.

En eventuell sponsringsansökan kan också skickas till: teija.eskola@svea.fi