Framtidens social- och hälsovårdstjänster i östra Nyland

Kommunerna i Östra Nyland har tillsammans startat två projekt för att utveckla framtida social- och hälsovårdstjänster i Östra Nyland. I projekten deltar Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå, Pukkila och Sibbo. För finansieringen av projekten har beviljats statsunderstöd som hänför sig till den reform av social- och hälsovården som är under beredning.

Webbplatsen för Östra Nylands välfärdsområde har öppnats,

Östra Nylands välfärdsområde