Framtidens social- och hälsovårdstjänster i östra Nyland

Kommunerna i Östra Nyland har tillsammans startat två projekt för att utveckla framtida social- och hälsovårdstjänster i Östra Nyland. I projekten deltar Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå, Pukkila och Sibbo. För finansieringen av projekten har beviljats statsunderstöd som hänför sig till den reform av social- och hälsovården som är under beredning.

Mera information om projekten samt om framtidens social- och hälsovårdtjänster hittar du på kommunernas gemensamma webbplats, https://www.borga.fi/framtidens-social-och-halsovardstjanster-i-ostra-nyland