Servicesedel

Lappträsk kommun använder servicesedlar inom effektiverat serviceboende, hemvård och närståendevård.

Servicesedlar är kommunens sätt att alternativt producera social- och hälsovårdstjänster. Servicesedeln ökar kundernas valfrihet, gör serviceproduktionen mångsidigare och främjar samarbetet mellan kommunen och privata serviceproducenter.

Kommunen bedömer dina servicebehov och gör beslut om servicesedel. Du kan välja serviceproducent blande de privata producenter som kommunen har godkänt. Kommunen debiterar ingen klientavgift, men serviceproducenten debiterar dock eventuell självriskandel av dig.

Kommunen bestämmer värdet på servicesedeln, kriterierna för privata serviceproducenter och godkänner privata serviceproducenter. En privat serviceproducents sevicenivå måste uppfylla lagens krav och uppfylla åtminstone samma nivå som krävs för en liknande kommunal tjänst. Användning av en servicesedel regleras av lagen om servicesedel inom social- och hälsovård.

Du kan inte kräva att få servicesedel, men du har alltid rätt att vägra ta emot den. Du får inte hushållsavdrag för tjänster som produceras med servicesedel. Servicen är mervärdesskattefri.

Direktör för social- och hälsovårdstjänster

Tiia Gustavson
050 432 6228
tiia.gustavson[at]lapinjarvi.fi
Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk