Servicehandledning och rådgivning

Servicehandledare erbjuder handledning för att främja välbefinnandet och rådgivning för att kunna bo hemma.

Vid alla frågor som rör äldre, både små och stora vardagsproblem, kan du ringa till servicehandledaren. Från samma nummer får du också hjälp om du är orolig för ditt eget eller en närstående äldres välbefinnande hemma.

Servicehandledaren ger klienten information om

  • tjänster som ges i hemmet
  • närståendevård
  • serviceboende
  • servicesedlar
  • privata och offentliga tjänster
  • frågor som gäller boende, rehabilitering och förmåner
  • idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet.

Dessutom är servicehandledare ansvarig för att bedöma servicebehovet för personer över 65 år. Äldre har en lagstadgad rätt till bedömning av servicebehovet, men bedömningen ger inte en ovillkorlig rätt till tjänsterna. Bedömningen är en avgiftsfri tjänst.

Alla 75 år fyllda och/eller de som får FPA:s specialvårdsbidrag har rätt till bedömning av behovet av socialtjänster inom sju dagar av att man tagit kontakt. I brådskande fall ska behovet av tjänster bedömas genast. Då klienten eller en anhörig tar kontakt kartlägger vi situationens brådskandegrad och behovet av hembesök samt kommer överens om hur vi ska gå tillväga.

Servicehandledare

Sophia Skarpman
044 491 4771
sophia.skarpman[at]lapinjarvi.fi
Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk