Närståendevård

Närståendevård innebär att en anhörig eller annan närstående person vårdar en sjuk person i hemmet. Personen ska vara i behov av kontinuerlig vård. Stödet för närståendevård är en lagstadgad socialtjänst som ordnas av kommunen. Närståendevård kompenserar behovet av andra tjänster. Lappträsk kommun ansvarar för närståendevården för personer över 65 år. Lovisa stads handikappservice ansvarar för närståendevård av personer under 65 år.

Stödet för närståendevård beviljas i enlighet med Lappträsk kommuns verksamhetsdirektiv för närståendevård.

Ansökan om stöd för närståendevård