Dagverksamhet

Dagverksamheten har överförts till Mehiläinen Lappträsk Ab den 1.9.2019.

Dagverksamheten är avsedd för personer över 65 år som bor hemma, har minnesförluster, är i närståendevård eller äldre som behöver stöd för att delta i verksamheter utanför hemmet.

Dagverksamhet är verksamhet som är förebyggande, målinriktad och stöder rehabilitering. Målet med dagverksamheten är att främja funktionsförmåga, mental skarphet och sociala relationer hos äldre människor. Inom dagverksamheten ordnas olika grupper (minnes-, stimulans-, motions-, spelgrupper m.m.)

Beviljandet av dagverksamheten baseras på kundens skriftliga ansökan och bedömningen av behovet av tjänster.

Dagverksamheten fungerar vardagar kl. 08.00-16.00 i utrymmena på Fredsbyvägen 3.

OBS! Dagverksamheten har paus på grund av Covid-19 pandemin.

Ansökan till dagverksamhet

 
 

Direktör för social- och hälsovårdstjänster

Tiia Gustavson
050 432 6228
tiia.gustavson[at]lapinjarvi.fi
Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk