Seniorservice

Lappträsk äldreomsorgs uppgift är att stöda äldre i olika livssituationer, erbjuda den rätta servicen i rätt tid samt uppmuntra till ett aktivt liv.

Målsättningen är att göra det möjligt för den äldre att bo hemma så länge det är ändamålsenligt, tryggt och enligt den äldres egna önskemål. Utgångspunkten är alltid människans egna behov och tankar hur hen vill ordna sina ärenden.

Mehiläinen Lappträsk börjar sin verksamhet i Lappträsk 1.9.2019 med dagverksamhet, hemvård, och Onni hemmets effektiverade serviceboende. I samband med det effektiverade serviceboendet Onni hemmet, byggs en ny tillbyggnad dit nuvarande Tallmogårdens verksamhet flyttas när tillbyggnaden är färdig. Målet är att tillbyggnaden blir färdig senast 31.12.2020.

Vi arbetar i ett nära samarbete med kommunen och vårt gemensamma mål är att garantera kvalitativ service för äldre, nära invånarna i Lappträsk. Vi erbjuder de äldre trygga och trivsamma utrymmen som möjliggör modern och människoorienterad service med beaktande av kommunens invånares och personalens behov.

 

 

 

tf Välfärdsdirektör

Tiia Gustavson
050 432 6228
tiia.gustavson[at]lapinjarvi.fi
Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk

Hemvård

040 658 6174
Rauhalantie 3, 07800 Lapinjärvi

Mehiläinen Lappträsk Ab