Hälsovård och läkartjänster

Coronavirus – gör så här om du misstänker smitta

Om du insjuknar i hög feber och samtidigt har symtom i luftvägarna, såsom hosta eller andnöd, inom 14 dygn efter att du åkt från epidemiområdet, eller om du har varit i nära kontakt med en person som insjuknat i det nya coronaviruset:

  • Kontakta alltid först Lovisa hälsocentral tfn 019 505 1300 (vardagar klockan 8-16) eller Jourhjälpen tfn 116 117. Du får anvisningar om hur du ska uppsöka vård, kom inte till hälsocentralen eller sjukhuset utan att ringa på förhand! I nödsituation ring 112!
  • Täck din mun och näsa med en engångsnäsduk när du hostar eller nyser, släng genast den använda näsduken i soporna.

Grundhälsovård

Hälso- och sjukvården för invånarna i Lappträsk är ordnat på följande sätt:

Lappträsk kommun och Lovisa stad gemensamma samarbetsområde erbjuder invånarna social- och hälsovård. Lovisa stad står värdkommun för tjänsterna.

Det rekommenderas, att kommuninvånarna alltid först söker sig till dessa enheter, som ger bashälsovård, för undersökning eller vård, för att vid behov sändas vidare att erhålla specialsjukvård. Detta gäller behovet av all slags specialsjukvård. Inom bashälsovården finns kännedom om var kommuninvånarna snabbt erhåller service samt vård i enlighet med den specialsjukvårdsnivå varje enskilt fall separat kräver.

Specialsjukvård:

Borgå sjukhus är vår huvudsakliga specialsjukvårdsenhet dit patienterna från Lappträsk remitteras. Borgå sjukhus adress är Sjukhusvägen 1, 06150 BORGÅ, tel. (019) 54 821. Specialiserad sjukvård erhålles i Helsingfors på Helsingfors universitets centralsjukhus.

Båda enheterna hör till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Tilläggsuppgifter http://www.hus.fi

Kvällar och veckoslut första hjälpen och jour

Lappträsk Hälsogård

019 505 1560
Lappträskvägen 25, 07800 Lappträsk

Tidsbeställning
må-to kl 8.00-15.00, pe kl 8.00-14.00

Tandvård

019 505 1340
Lappträskvägen 25, 07800 Lappträsk

Tidsbeställning via telefonservice
måndag – torsdag kl 8.00-15.00
fredag kl. 8.00-13.30

Tidsbeställning till rådgivningen

Satu Parviainen
044 5051093
Lappträskvägen 25, 07800 Lappträsk

må-ti och to-fre kl 12.00-13.00