Hälsovård och läkartjänster

Grundhälsovård

Hälso- och sjukvården för invånarna i Lappträsk är ordnat på följande sätt:

Lappträsk kommun och Lovisa stad gemensamma samarbetsområde erbjuder invånarna social- och hälsovård. Lovisa stad står värdkommun för tjänsterna.

Det rekommenderas, att kommuninvånarna alltid först söker sig till dessa enheter, som ger bashälsovård, för undersökning eller vård, för att vid behov sändas vidare att erhålla specialsjukvård. Detta gäller behovet av all slags specialsjukvård. Inom bashälsovården finns kännedom om var kommuninvånarna snabbt erhåller service samt vård i enlighet med den specialsjukvårdsnivå varje enskilt fall separat kräver.

Specialsjukvård:

Borgå sjukhus är vår huvudsakliga specialsjukvårdsenhet dit patienterna från Lappträsk remitteras. Borgå sjukhus adress är Sjukhusvägen 1, 06150 BORGÅ, tel. (019) 54 821. Specialiserad sjukvård erhålles i Helsingfors på Helsingfors universitets centralsjukhus.

Båda enheterna hör till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Tilläggsuppgifter http://www.hus.fi

Kvällar och veckoslut första hjälpen och jour

Lappträsk Hälsogård

(019) 5051560
Lappträskvägen 25, 07800 Lappträsk

Tidsbeställning
må-to kl 8.00-16.00, pe kl 8.00-14.00

Hälsovårdare

Sari Talberg
040 660 1012

Telefontid vardagar kl 12.30-13.00

Tandvård

(019) 505 1340
Lappträskvägen 25, 07800 Lappträsk

Tidsbeställning via telefonservice
måndag – torsdag kl 8.00-15.00
fredag kl. 8.00-13.30

Tidsbeställning till rådgivningen

Camilla Alm
Lapinjärventie 25, 07800 Lapinjärvi

må- to kl 12.00-13.00 (förutom tisdag)