Måltidstjänster

Vi vill erbjuda alla våra kunder välsmakande, hälsosam och säker mat. Vårt tillvägagångssätt är:

  • Vi lyssnar på våra kunders önskemål och förväntningar och svarar på feedback.
  • Vi mäter regelbundet kundnöjdheten genom förfrågningar. Vi tar med våra kunder i planeringen av matlistan. Våra skolor har matkommittèer, och vi får regelbundet feedback och idèer angående maten.
  • I daghemmen tillgörs gröten i huvudsak av ekologiska flingor.
  • Vid matlagningen använder vi inhemskt kött och kyckling. Grönsakerna vi använder är i huvudsak inhemska.
  • Vi använder närproducerad sallad och lokala bageriers produkter. Dessutom bjuder vi på närmat en gång i månaden.
  • Vi tar hänsyn till ekonomiska och funktionella resurser i vår verksamhet.

Vi erbjuder måltider i kommunens skolor, vårdhem, daghem och i Onnikoti. Det finns tre tillverkningskök. I Tallmogården tillreder vi maten också för daghemmet Trolldalen och Onnikoti. I Kirkonkyläs skola tillreds maten också för Hilda Käkikoskis skola och Porloms gruppfamiljedaghem. I Kapellby skola tillreds maten enligt skolans behov. Maten tillreds samma dag och levereras till distributionsköken