Regionförvaltningsverkets beslut 15.12.2020

Beslutet gäller alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inom- och utomhus. Beslutet kan läsas på regionförvaltningsverkets nätsidor under offentliga delgivningar:

på svenska: http://www.avi.fi/sv/web/avi/yleistiedoksiannot

SV_ESAVI päätös TTL 58 § yleisötilaisuudet HUS-alueella 19.12.2020-10.1.2021