Regionförvaltningsverket i Södra Finland lindrar sammankomstbegränsningarna från och med 4.9.2021

Regionförvaltningsverket i Södra Finland lindrar sammankomstbegräsningarna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område enligt den regionala coronasamordningsgruppens rekommendation. Från och med lördag 4.9.2021 behöver man inte heller i offentliga tillställningar som ordnas i inomhusutrymmen säkerställa säkert tvåmetersavstånd för publiken, om hälsosäkerheten kan tryggas genom tillräckligt med plats i utrymmet och andra metoder. Beslutet gäller för tiden 4.9.2021–30.9.2021.

Hälsosäkerheten ska tryggas genom att bland annat begränsa deltagarantalet till hälften av utrymmets kapacitet, förebygga trängsel och instruera kunderna
Enligt det nya beslutet kan det vid tillställningar inomhus med mer än 10 personer närvara högst 50 % av det maximala personantalet som med stöd av annan lagstiftning godkänns för utrymmet eller av det tillgängliga antalet sittplatser eller ståplatser. På det sättet finns det mera plats i utrymmena och uppkomsten av köer och trängsel kan undvikas. Antalet deltagare i utomhusutrymmen är inte begränsat men vid tillställningar med över 50 personer måste arrangören säkerställa att deltagarna kan undvika fysisk kontakt med varandra.

Vid inomhustillställningar med över 10 personer och utomhustillställningar med över 50 personer måste man dessutom följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om hygienrutiner som publicerades 31 maj 2021. I anvisningarna poängteras till exempel hur viktigt det är att använda munskydd och att följa arrangörens anvisningar till deltagarna gällande röstanvändning och att undvika trängselsituationer.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland informerar 3.9.2021 – Sammankomstbegränsningarna i hela Nyland lindras 4.9.2021 – tvåmeterskravet för säkert avstånd och kravet på uppdelning av utrymmet i avgränsade områden slopas, vid tillställningar inomhus kan högst 50 % av kapaciteten tas in.