LandeReal

LandeReal strävar efter att utveckla de digitala färdigheterna hos ungdomar mellan 12 och 22 år i kommunerna Lappträsk, Askola, Mörskom och Lovisa med hjälp av en social verksamhetsmodell.

I Lappträsk vill man ge ungdomarna aktiviteter som når så många av dem som möjligt. Som ett resultat kommer LandeReal-projektet att implementeras på båda inhemska språken. Samtidigt är målet att påverka tvåspråkiga mediekunskaper.

 

Man vill också involvera ungdomar att påverka och planera

Unga människors förmåga att påverka sin egen miljö kan vara begränsad, medan digitala verktyg också i allt högre grad passiverar unga människor framför skärmarna och detta minskar ytterligare de ungas verksamhetsmiljö. LandeReal är en social nätverksaktivitet för ungdomar, skapad och producerad av ungdomarna själva.

I en digital värld stärks unga människor från landsbygdssamhällen genom produktionen av digitalt innehåll. Varje ungdom måste ges möjlighet att delta i utformningen och utvecklingen av digitala modeller för ungdomar för att få den digitala plattformen att se mer ut som de unga. LandeReal har som mål att bygga ett självdesignat tillvägagångssätt som gör det möjligt för ungdomar att delta i kommunala beslut genom att engagera dem i sin miljö genom en digital plattform.

 

Lappträsk vill stödja främjandet av fysisk aktivitet

Man tänker ofta att den digitala världen passivera ungdomar. Lappträsk och LandeReal vill ge något nytt till digitaliseringen: påverkningsmöjligheter, gemenskap och möjligheter till fysisk aktivitet.

Främjande av fysisk aktivitet är starkt involverat i LandeReal-projektet. Projektet inkluderar ungdomsskapade ruttnätverk för kartor med QR-kodmarkeringar, meddelanden och visuella berättelser, och allt detta på en lättanvänd plattform i smarttelefonen. Ungdomar uppmuntras att flytta, skapa och hitta nya rutter.

Ungdomar designar själva vad LandeReal innehåller och utvecklar innehållet. De skapar också det slutliga innehållet själva. Syftet är att ungdomar ska kunna påverka designen och utvecklingen av LandeReal-modellen självständigt. Projektet tar hänsyn till de digitala verktygens roll som ett positioneringssystem, dess potential som främjare av fysisk aktivitet och interaktion och som en kartläggning av unga människors sociala områden.

I Lappträsk tror man att ungdomarna är framtiden och det är därför ungdomsarbete är något som man satsar på i Lappträsk.

 

LandeReal – ung digianvändare 2020 förfrågning

LandeReal – ung digianvändare 2020 föfrågning