Massexponeringar av coronavirus i Haddom skola och Lovisavikens skola

Lovisa stads meddelande

I Haddom skola och Lovisavikens skola har det uppdagats två skilda massexponeringar för coronaviruset. Haddom skolas undervisning sker på distans under tiden 20-21.10 och Lovisavikens undervisning är på distans hela nästa vecka i enlighet med utbildningschefens beslut.