Mainiokoti Klockarens invånare flyttade in i nya lokaler 11.1.2021 – Lappträsk kommuns och Mehiläinens samföretag säkrar omfattande tjänster för de äldre

Mainiokoti Klockarens invånare flyttade in i nya lokaler 11.1.2021 – Lappträsk kommuns och Mehiläinens samföretag säkrar omfattande tjänster för de äldre

Lappträsk kommuns och Mehiläinens samföretag inledde sin verksamhet under hösten 2019. Samföretaget producerar effektiverat serviceboende till Lappträskbor, dagverksamhet samt tjänster som produceras hemma. Utvidgningen av det effektiverade serviceboendet blev färdigt 31.12.2020 och invånarna fick flytta in i de nya lokalerna i Mainiokoti Klockaren den 11.1.2021 på adressen Fredsbyvägen 3.

Lappträsk kommuns och Mehilänens samföretag producerar effektiverat serviceboende till invånare i Lappträsk, dagverksamhet samt tjänster som produceras hemma från och med hösten 2019. Det är frågan om ett av de första samföretagen inom vårdbranschen i Finland.

Under våren 2019 anordnade kommunen ett anbud som omfattade försäljning av sote-byggnaderna samt anskaffning av servicebostäder, hemtjänster och dagverksamhet. Resultatet av processen blev att Lappträsk valde Mehiläinen som partner. Syftet med det gemensamma företaget är att säkra trygga och bekväma faciliteter för äldre, som möjliggör moderna och människo-orienterade äldrevårdstjänster. Verksamheten inleddes den 1 september 2019 när det gäller dagverksamheten, tjänster som produceras hemma och Onni Hemmets effektiverade servicebostäder. Utbyggnaden som byggdes i samband med Onni Hemmet blev färdigt den 31 december 2020. Verksamheten i den kommunala Tallmogården överfördes som en del av samma helhet med början den 11 januari 2021 och den nya kombinerade enheten döptes till Mainiokoti Lukkari-Klockaren. Invånarna flyttade till Mainiokoti Klockarens nya lokaler från kommunens gamla Tallmorgård samtidigt som personalen den 11 januari 2021. Hemtjänsternas kontor finns också i Mainiokoti Klockarens lokaler.

”Vi är väldigt glada i Lappträsk för de äldre i vår kommun när vi genom samföretaget kan erbjuda dem nya faciliteter för vårdbostäder. Byggprojektet gick enligt schemat efter de första oväntade förseningarna och även förflyttningen av klienter och personal var smidig. Naturligtvis kommer det säkert att finnas många nya saker att lära sig för personalen och invånarna i början, men vi kommer snart att få saker att rulla även i de nya lokalerna”, säger Tiina Heikka, kommundirektör i Lappträsk.

Mainiokoti Klockarens nya tillverkningskök och matsal finns bredvid gymmet som byggts i tillbyggnaden. I framtiden kommer köket att erbjuda förutom åt invånarna i hemmet också mat till invånarna som omfattar dagverksamheten samt utomstående. Nya utrymmen färdigställdes också för de äldres dagverksamhet. De nya lokalerna möjliggör genomförande av dagverksamhet som stöder invånarnas behov samt användningen av gymmet inom dagverksamheten. Dagverksamheten kommer att inledas när avbrottet på grund av corona-situationen avtar.

”Samtidigt färdigställdes en ny konditionssal i anslutning till vårdhemmet, som kommunen hyr till kommuninvånarnas förfogande. För närvarande samlar vi ihop en grupp av intresserade kommuninvånare som vill vara med och planera anskaffningen av utrustning och inredning.  Konditionssalen kommer att tas i bruk så snart utrustningen har skaffats och installerats”, säger Tiina Heikka.

Utvecklingen av kvalitetsgarantier kommer att fortsätta tillsammans med personalen och Mainiokoti Klockarens nya lokaler kommer också att ge nya möjligheter för utveckling av verksamheten. Det viktigaste är en invånarorienterad verksamhet, det vill säga att se till att varje invånare får leva ett bra liv hemma.

”Att sammanslå Tallmogården och Onni-Hemmet till Mainiokoti Klockaren ger nya möjligheter att utveckla verksamheten med bland andra kommunen och olika organisationer. Vi kan främja invånarnas gemenskap och förverkliga en mångsidig vardag”, säger Kirsi Pellinen, servicechef.