Lappträsk kommuns info 6.5.2021

Användning av ansiktsmask

Vi fortsätter använda ansiktsmasker både i daghemmet och skolorna t.o.m den 30.6.2021. Personalen använder masker och/eller visir. Sjätteklassisterna använder ansiktsmask och i kombinerade undervisningsgrupper tillsammans med sjätte klassister använder alla elever mask. Vårdnadshavare ombeds att använda mask när de hämtar barnen till daghemmet eller komma överens om att lämna barnet på gården. Utomstående kan inte komma till daghemmet p.g.a. infektionsrisk.

Vårfester

På grund av infektionsrisken kan traditionella vårfester inte heller ordnas denna vår och vårdnadshavare är inte inbjudna att delta i fester på daghemmet eller skolorna. Vårfesterna i daghemmet och skolorna ordnas endast för barnen och eleverna med beaktandet av coronarestriktionerna.

Besök på boendeenheter

För äldre och klienter i övriga riskgrupper vid enheter med heldygnsomsorg ordnas en trygg möjlighet att träffa anhöriga. Besöken inomhus ordnas i klientens eget rum.

  • Du bör alltid komma överens om besöket på förhand per telefon med vårdpersonalen.
  • Du kan inte komma på besök om du har några som helst infektionssymptom!
  • Vi rekommenderar att högst två nära anhörig i gången kommer på besök inomhus, och att besöket räcker högst en timme.
  • Besökare får ett munskydd och händerna desinficeras. Munskyddet bör absolut hållas på under hela besöket!
  • Två meters säkerhetsavstånd bör i mån av möjlighet hållas både till anhöriga, till övriga boende och till personal.
  • Gå direkt till den boendes eget rum, rör dig inte i onödan i gemensamma utrymmen.
  • Be vid behov om hjälp via telefonen eller genom att använda klientens larmarmband.

Du kan även föra din anhöriga utomhus på exempelvis en promenad. Du bör alltid komma överens om detta på förhand med vårdpersonalen, du bör använda munskydd och desinficera händerna.

Distansarbete rekommenderas

Distansarbete rekommenderas fortsättningsvis för kommunens personal t.o.m. 30.6.2021. Kommunen rekommenderar fortfarande att även övriga arbetsgivare ordnar distansarbete för alla sådana arbetsuppgifter som det är möjligt.

Även beslutsfattandet i kommunen ordnas via distansmöten t.o.m. slutet av fullmäktigeperioden. Nya fullmäktige inleder sitt arbete i augusti 2021