Lappträsk kommun söker en PROJEKTCHEF till projektet Lyckan

Kom till östra Nylands pärla och utveckla ett innovations- och inspirationshub till landsbygden

Lappträsk kommun söker en PROJEKTCHEF till projektet Lyckan

Du är en projektsakkunnig som behärskar nätverk och kan fördomslöst se möjligheter inom landsbygdsutveckling. Du har en stark önskan att utveckla framtida affärsmöjligheter i Lappträsk, särskilt inom turism, kreativa industrier och biocirkulär ekonomi. Du vet hur man samlar ihop och bearbetar information på ett insiktsfullt sätt. Du är lätt att bemöta och aktiv. Vi uppskattar ett aktivt arbetssätt. Arbetet sker i företag och i gemenskaper tillsammans med människor.

I projektet Lyckan utvecklas ett nytt koncept för en innovations- och inspirationscentral på landsbygden. Inom projektet kommer Finlands första Lyckan att etableras i Lappträsk. Lappträsk kommun är den huvudsakliga genomföraren av ERUF -projektet. Andra projektpartners är Laurea, Haaga-Helia, Häme och LAB yrkeshögskolor. Den totala budgeten för projektet är cirka 690 000 euro.

Projektchefen ansvarar för att projektet verkställer projektplanen och finansieringsbeslutet. Projektchefen koordinerar projektåtgärderna och samarbetet med de andra projektdeltagarna. Projektchefen har det övergripande ansvaret för genomförande, kommunikation och rapportering av projektet i enlighet med projektplanen. Dessutom ansvarar projektchefen för sammanställningen av en styrgrupp och samordningen av styrgruppens verksamhet. Projektchefen ansvarar för sammanställningen av befintligt material och skapandet av ett nätverk i samarbete med de andra projektdeltagarna. Projektchefen ansvarar för inköp av tjänster. Projektchefen ansvarar för sammanställningen av Lyckan -konceptet och utarbetningen av en Lyckan -manual med resten av projektgruppen.

I Lappträsk satsas särskilt på utvecklande av företagsverksamhet. Vi gör vår kommun människoorienterad och vill även erbjuda individuella tjänster åt företag. Vi har tid för människor och drömmar. Framtiden görs i Lappträsk.

Vi förutsätter av projektchefen ett ansvarsfullt och självständigt arbetssätt samt sakkunnighet inom projektförvaltning och ekonomi.

Formella behörighetskrav inkluderar lämplig utbildning och arbetslivserfarenhet / bevis på färdigheter inom projektförvaltning och landsbygdsutveckling. Vi värdesätter erfarenhet inom kommunbranschen och näringsverksamhet. Vi är en tvåspråkig kommun, så kunskaper i de båda inhemska språken är väsentligt för att kunna utföra arbetsuppgifterna.  Arbetsuppgifterna kan utföras delvis på distans.

Arbetstiden är 36,25 h / vecka. Lön enligt AKTA och finansieringsbeslutet.

Arbetet inleds så snabbt som möjligt och tar slut den 31.8.2023 enligt avtal.

Ansökningstiden går ut 30.8.2021 kl. 12. Ansökningarna lämnas in elektroniskt.  Länk till kuntarekry https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/projektchef-379637-1/

Prövotod på 4 månader tillämpas.

Tilläggsuppgifter ger kommundirektör Tiina Heikka, 044 720 8686 eller tiina.heikka@lapinjarvi.fi .

Lappträsk kommun är en rökfri arbetsplats. Man kan bekanta sig med Lappträsk kommun på adressen www.lapinjarvi.fi .