Lappträsk bereder sig för Coronaviruset

Kommunen erbjuder till elever som deltar i distansundervisning ett matpaket med råvaror som kompensation för uteblivna skolluncher.
Elevernas familjer ombeds att anmäla sitt intresse för matpaketet via ett formulär som skickas ut via Wilma. Utdelningen startar preliminärt veckan efter påsk. Matpaketer delas ut från Kirkonkylän koulu och Taitotalos kök i Porlom.

Har du eller din familj ångest, rädslor eller annat psykiskt illamående på grund av pandemikrisen? Ring Helmi telefonen 040 640 3381
vardagar kl. 8-16 eller e-post helmi.helppi@loviisa.fi, så får du kontakt till det psykosociala stödet.

Avgiftsfri butikshjälp till alla över 70 år gamla lappträskbor inleds med början 1.4. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Verksamheten på Lappträsk hälsogård förändras tillfälligt på grund av pandemisituationen; Läkare- och hälsovårdares mottagning fungerar från och med 30.3.2020 enbart via tidsbeställning. Läkarmottagning ordnas på hälsogården onsdagar, torsdagar och fredagar, hälsovårdarmottagning från måndag till fredag. Rådgivningen fungerar som tidigare.
För att förhindra spridning av coronaviruset är hälsogårdens dörr låst, ring tfn 019 5051560 för att komma in.
Obs! Du kan inte komma till hälsogården om du har förkylningssymptom! Patienter med förkylningssymptom sköts på Lovisa hälsocentral, tfn 019 505 1300 (mottagning enbart via tidsbeställning, ring alltid på förhand).

Information åt företagare i Lappträsk under koronasituationen: Företagare! Om korona-situationen har en betydande inverkan på kassaflödet i ditt företag är det mycket viktigt att du reagerar på det så snart som möjligt. Ju snabbare man reagerar, desto troligare kommer företaget också att överleva koronakrisen. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Från och med måndag 30.3.2020 har Lovisa hälsocentrals brådskande mottagning öppet vardagar klockan 8–18. Från och med 4.4.2020 utvidgas mottagningen till veckosluten. Observera att mottagningen fungerar enbart via tidsbeställning, tfn 019 505 1300. Läs mera i meddelandet!

Kundtrafiken under undantagsförhållandet: Endast förhandsbeställda turer trafikeras inom kundtrafiken. Också rutter som vanligt körs enligt tidtabell (turen från Porlom på onsdagar och turen till Lovisa på torsdagar) övergår att förhandsbeställas. Över 70-åringar bör inte använda kundtrafiken, utan de bör undvika närkontakter enligt Statsrådets uppmaning. Om en person som är över 70 år gammal behöver hjälp med t.ex. att handla mat, ta då kontakt med välfärdsdirektör Tiia Gustavson: 040 4326228.
Förhandsbeställningar till kundtrafiken kvällen innan senast kl. 20. Tomi Enqvist: tfn 040 681 6786.

Lovisa stads grundtrygghetscentral informerar: Från och med torsdag 19.3.2020 sköts HUSLAB provtagning i Lovisa enbart via tidsbeställning, beställ tid från nummer 019 505 1550.Laboratoriets könummersystem tas ur bruk tillsvidare.
Vi rekommenderar att skjuta på icke-brådskande laboratorieprovtagningar (exempelvis årskontroller) till ett senare datum.
Rådgivningsverksamheten fungerar tillsvidare normalt. Familjecentralens rådgivningsverksamhet (mödra-, barn- och preventivrådgivning) fungerar tillsvidare ännu normalt. Obs! Kom inte till mottagningen om du har förkylningssymptom!
Vi gör dock inte hembesök, också preventivrådgivningens walk-in mottagning på onsdagar är inhiberad.

Information från Diginuokku under coronaepidemin. Ungdomsgården Nuokku i Lappträsk håller stängt åtminstone till och med 13.4.2020 för att förhindra spridningen av coronaviruset. Läs hela informationsbrevet via denna länk!

Förlängning av föreningsbidragens ansökningstid. Finland lever under exceptionella omständigheter på grund av coronaviruset. Det är därför nödvändigt att förlänga perioden för ansökan om föreningsbidrag. Ansökningstiden har förlängts till och med den 30.4.2020. Bildningsnämnden kommer att behandla föreningsbidragen på sitt möte den 8.6.2020 på grund av förlängning av ansökningstiden.

Ledningsgruppen i Lappträsk kommun sammanträdde den 23.3.2020 och diskuterade bland annat:
På sitt möte på fredagen gav kommunstyrelsen kommundirektören särskilda befogenheter på grund av exceptionella omständigheter. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Borgå miljöhälsovård informerar: Veterinärtjänster. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Tack för gott samarbete:
En stark vädjan att inga barn hämtas till skolan eller dagis utan tvingande skäl. Läs hela vädjan via denna länk.

Information gällande kundavgifter i småbarnspedagogiken under tiden med undantagsförhållanden 18.3.2020-13.4.2020.
Ledningsgruppen för Lappträsk kommun har 20.3.2020 godkänt tillfälliga ändringar i betalningsdirektiven för kunderna inom småbarnspedagogiken p g a coronaviruset. Barnets frånvarodagar, som meddelats tidigare under perioden 18.3.-13.4.2020 kompenseras i kundavgifterna för småbarnspedagogiken. Tilläggsuppgifter fås av tf chefen för småbarnsfostran Paula Kaikkonen 050 307 563.

I Lappträsk görs förberedelse för förlängning av exceptionella omständigheter och dess ekonomiska
effekter.
Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Uppdaterad information om grundtrygghetens verksamhet 19.3.2020. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Information till personal och kommuninvånare 18.3.2020. Lappträsk kommun fungerar så normalt som möjligt trots coronaviruset. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Grundtrygghetscentralen informerar 16.3.2020 – förändringar i hälsocentralens verksamhet på grund av koronavirussituationen. Läs nyhetsbrevet via denna länk!

Behöver du hjälp eller vill du hjälpa de äldre eller de som har en grundsjukdom? Vi kan hjälpa genom att föra mediciner eller mat till dörren så att de inte behöver ta sej ut. Via Nappinaapuri kan man -be om hjälp och erbjuda sin hjälp under coronavirusepidemin. Kolla in nappinaapuri-sidorna:  https://www.nappinaapuri.fi/events/koronapu

Information till  kommuninvånare 16.3.2020. Lappträsk kommun är beredd på förändringar inom sina verksamheter och stänger vidare verksamheter – Skolorna stängs 18.3.2020 och övergår till distansundervisning. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Informationen gällande servicen inom småbarnspedagogiken och för skolornas del ges direkt till föräldrarna via Wilma.

Kommunkansliet håller sina dörrar stängda tillsvidare p.g.a. coronaviruset. Kunder betjänas per telefon (kommunens växel tfn 019-510 860) och per e-post kunta@lapinjarvi.fi

Biblioteket är stängt för tillfället, åtminstone för en månad.
På bibliotekets Facebook-sida https://www.facebook.com/lapinjarvenkirjasto/ hittar du massor av länkar till e-resurser: böcker, filmer och andra elektroniska tjänster.