Lappträsk bereder sig för Coronaviruset

Rekommendation om användning av ansiktsmasker från den 13.8.2020. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har utfärdat den senaste förordningen om organisering av offentliga sammankomster. Regionförvaltningsverket förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar, i kommunernas verksamhetsområde, alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer som ordnas inomhus och utomhus. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Serviceändringar i Lappträsk kommuns verksamhet från den 1.6.2020. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Företagshjälptjänsten startar också i Lappträsk. Företagshjälpet stöder nyländska företag övervinna coronakrisen.  Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Bildningsväsendet i Lappträsk Meddelande 13.5.2020 till vårdnadshavare och personal. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Öppethållningstiderna på Lovisa hälsocentrals brådskande mottagning ändras från och med 15.5.2020. Läs hela 12.5.2020 informationsbrevet via denna länk.

Upphävande av begränsningar för biblioteksnämnden. Utlåning av böcker kommer att börja på Lappträsk kommuns huvudbibliotek från den 12.5.2020. Bibliotekspersonalen svarar på samtal och e-postmeddelanden från och med den 11.5, vardagar kl 13-17. Bibliotekets övriga lokaler kommer att öppnas för allmänheten den 1.6.2020 på ett kontrollerat och gradvist sätt i enlighet med anvisningarna som ges senare av Regionförvaltningsverket.

Annullering av sommarlägret. Sommarlägret kommer inte att ordnas sommaren 2020. Istället för sommarlägret kommer ungdomsfullmäktige att organisera andra sommaraktiviteter när de begränsade åtgärderna upphävs från den 1.6.2020.

De stupades dag 17.5.2020. I år ordnas inga traditionella högtidligheter på De stupades dag i Lappträsk på grund av corona-pandemin. Det blir endast kransnedsättning av kommunen och församlingen. Kommunen och församlingen vill minnas de stupade också under undantagsförhållanden.

Ledningsgruppens meddelande 6.5.2020.  Läs hela informationsbrevet via denna länk.

I enlighet med regeringens beslut öppnas biblioteken 1.6.2020, men biblioteken tillåts låna ut böcker genast. Vi väntar på noggrannare instruktioner från Regionförvaltningsverket om hur utlåningen ska ordnas, och när det är möjligt i vårt bibliotek. Vi bereder ärendet och meddelar så snart vi har mer information.

Småbarnspedagogiken och skolorna i Lappträsk öppnar med början 14.5.2020. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Förlängd stängning av träningsanläggningarna inomhus. På grund av corona-epidemin har det varit nödvändigt att stänga kommunens idrottsanlägningar och annulera de redan beviljade turerna till Porlom idrottshall och Kirkonkylän koulus idrottshall. Konditionssalen och Pakkaamo hör också till kommunens idrottsanläggningar, där turerna också annulerats. Idrottsanläggningarna är stängda till och med 31.5.2020.

Uppdaterad information om grundtrygghetens verksamhet 28.4.2020. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Beviljande och utbetalning av stöd till ensamföretagare inleddes. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Lappträsk kommuns andra informationsbrev om situationen med coronaviruset. Läs hela informationsbrevet via denna länk SU-SV

Ansökningen av stöd till ensamföretagare öppnas tisdagen den 14.4.2020 kl 12. Regeringen har beslutat att rikta 250 miljoner euro på understöd till ensamföretagare för att få situationen som orsakas av coronapandemin på en stadigare grund. Stöd till ensamföretagare kommer at delas ut genom kommunerna. Ansökningen av stöd till ensamföretagare i Lappträsk öppnas tisdagen den 14.4.2020 kl. 12.00. Bekanta dig noga med stödvillkoren samt ansökningsanvisningarna innan du fyller i ansökningsblanketten. Stödvillkoren samt anvisningar finns på kommunens webbplats: https://www.lapinjarvi.fi/…/nari…/stod-till-ensamforetagare/ Ansökningsblanketten kommer också på tisdagen att publiceras på ifrågavarande sida.

Coronakrisen har fört med sig både bra och dåligt i Lappträsk. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Kompensering av kundavgifter inom småbarnspedagogiken fortsätter tills den 13.5.2020. Ledningsgruppen för Lappträsk kommun har godkänt tillfälliga ändringar i betalningsdirektiven för kunderna inom småbarnspedagogiken p g a coronaviruset. Barnets frånvarodagar, som meddelats tidigare under perioden 18.3.-13.5.2020 kompenseras i kundavgifterna för småbarnspedagogiken. Tilläggsuppgifter fås av chef för småbarnspedagogik Thelma Lill-Smeds, 044 742 7120

Kommunen erbjuder till elever som deltar i distansundervisning ett matpaket med råvaror som kompensation för uteblivna skolluncher.
Elevernas familjer ombeds att anmäla sitt intresse för matpaketet via ett formulär som skickas ut via Wilma. Utdelningen startar preliminärt veckan efter påsk. Matpaketer delas ut från Kirkonkylän koulu och Taitotalos kök i Porlom.

Har du eller din familj ångest, rädslor eller annat psykiskt illamående på grund av pandemikrisen? Ring Helmi telefonen 040 640 3381
vardagar kl. 8-16 eller e-post helmi.helppi@loviisa.fi, så får du kontakt till det psykosociala stödet.

Avgiftsfri butikshjälp till alla över 70 år gamla lappträskbor inleds med början 1.4. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Verksamheten på Lappträsk hälsogård förändras tillfälligt på grund av pandemisituationen; Läkare- och hälsovårdares mottagning fungerar från och med 30.3.2020 enbart via tidsbeställning. Läkarmottagning ordnas på hälsogården onsdagar, torsdagar och fredagar, hälsovårdarmottagning från måndag till fredag. Rådgivningen fungerar som tidigare.
För att förhindra spridning av coronaviruset är hälsogårdens dörr låst, ring tfn 019 5051560 för att komma in.
Obs! Du kan inte komma till hälsogården om du har förkylningssymptom! Patienter med förkylningssymptom sköts på Lovisa hälsocentral, tfn 019 505 1300 (mottagning enbart via tidsbeställning, ring alltid på förhand).

Information åt företagare i Lappträsk under koronasituationen: Företagare! Om korona-situationen har en betydande inverkan på kassaflödet i ditt företag är det mycket viktigt att du reagerar på det så snart som möjligt. Ju snabbare man reagerar, desto troligare kommer företaget också att överleva koronakrisen. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Kundtrafiken under undantagsförhållandet: Endast förhandsbeställda turer trafikeras inom kundtrafiken. Också rutter som vanligt körs enligt tidtabell (turen från Porlom på onsdagar och turen till Lovisa på torsdagar) övergår att förhandsbeställas. Över 70-åringar bör inte använda kundtrafiken, utan de bör undvika närkontakter enligt Statsrådets uppmaning. Om en person som är över 70 år gammal behöver hjälp med t.ex. att handla mat, ta då kontakt med välfärdsdirektör Tiia Gustavson: 040 4326228.
Förhandsbeställningar till kundtrafiken kvällen innan senast kl. 20. Tomi Enqvist: tfn 040 681 6786.

Information från Diginuokku under coronaepidemin. Ungdomsgården Nuokku i Lappträsk håller stängt tills vidare för att förhindra spridningen av coronaviruset. Läs hela informationsbrevet via denna länk!

Förlängning av föreningsbidragens ansökningstid. Finland lever under exceptionella omständigheter på grund av coronaviruset. Det är därför nödvändigt att förlänga perioden för ansökan om föreningsbidrag. Ansökningstiden har förlängts till och med den 30.4.2020. Bildningsnämnden kommer att behandla föreningsbidragen på sitt möte den 8.6.2020 på grund av förlängning av ansökningstiden.

Ledningsgruppen i Lappträsk kommun sammanträdde den 23.3.2020 och diskuterade bland annat:
På sitt möte på fredagen gav kommunstyrelsen kommundirektören särskilda befogenheter på grund av exceptionella omständigheter. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Borgå miljöhälsovård informerar: Veterinärtjänster. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Tack för gott samarbete:
En stark vädjan att inga barn hämtas till skolan eller dagis utan tvingande skäl. Läs hela vädjan via denna länk.

I Lappträsk görs förberedelse för förlängning av exceptionella omständigheter och dess ekonomiska effekter. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Information till personal och kommuninvånare 18.3.2020. Lappträsk kommun fungerar så normalt som möjligt trots coronaviruset. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Behöver du hjälp eller vill du hjälpa de äldre eller de som har en grundsjukdom? Vi kan hjälpa genom att föra mediciner eller mat till dörren så att de inte behöver ta sej ut. Via Nappinaapuri kan man -be om hjälp och erbjuda sin hjälp under coronavirusepidemin. Kolla in nappinaapuri-sidorna:  https://www.nappinaapuri.fi/events/koronapu

Information till  kommuninvånare 16.3.2020. Lappträsk kommun är beredd på förändringar inom sina verksamheter och stänger vidare verksamheter – Skolorna stängs 18.3.2020 och övergår till distansundervisning. Läs hela informationsbrevet via denna länk.

Informationen gällande servicen inom småbarnspedagogiken och för skolornas del ges direkt till föräldrarna via Wilma.

Kommunkansliet håller sina dörrar stängda tillsvidare p.g.a. coronaviruset. Kunder betjänas per telefon (kommunens växel tfn 019-510 860) och per e-post kunta@lapinjarvi.fi

Biblioteket är stängt för tillfället, åtminstone för en månad.
På bibliotekets Facebook-sida https://www.facebook.com/lapinjarvenkirjasto/ hittar du massor av länkar till e-resurser: böcker, filmer och andra elektroniska tjänster.