Kungörelse Porlom gård, Pyhäjärvivägen 33 Porlom ansöker om till stånd för krossande och brytning av stenmaterial enligt 4 §

Kungörelse Porlom gård, Pyhäjärvivägen 33 Porlom ansöker om tillstånd för krossande och brytning av stenmaterial enligt 4 §

Kungörelse

Ansökan

Poikkileikkaus

Pituusleikkaus