Understöd för sport, fritid och kultur

UNDERSTÖD

Fritidstjänsterna har som målsättning att öka kommuninvånarnas och lokala föreningarnas delaktighet. Bildningsnämnden i Lappträsk beviljar understöd till ideella föreningar, grupper och privata personer som i Lappträsk gör ungdoms-, idrotts- och kulturarbete. Understöd kan även beviljas till föreningar utanför kommunen om de ordnar verksamhet i Lappträsk. Bildningsnämnden har fastställt utdelningsgrunderna 5.3.2014

Understöden ansöks i två delar:
Verksamhets- samt hembygds- och museiunderstöden kan sökas på våren.
Talko-, anskaffnings-/reparations-, idrottsplats- och utbildningsunderstöden söks på hösten. Bildningsnämnden beslutar och informerar om exakta datum för ansökningstiden och lediganslår understöden för att sökas. Förutsättningen för beviljande av varje understöd är att ansökan har lämnats in till Lappträsk kommun inom utsatt tid (även poststämpel gäller).

Understöd beviljas inte till skattepliktigt samfund, såsom t.ex.
-församling
-distriktsorganisationer
-takorganisationer
-sådana ändamål, till vilka föreningen redan fått understöd från kommunen eller staten
-verksamhet som skolorna ordnar