Konditionssal

LAPPTRÄSK KONDITIONSSAL

Öppet varje dag mellan kl. 6.00 – 22.00

Avgifter:

 • Engångsavgift 3,00 €. Avgiften betalas i kassaskrinet som finns i konditionssalen
 • Månadskort 15,00 €
 • Säsongkort 3 månader 30,00 €
 • Säsongskort 6 månader 60,00€
 • Årskort 110,00 €
 • Över 65-åringar gratis (Obs panten 20,00 €)

Nyckel till kortköpare 20 € pant. Nyckeln programmeras för den tid man har köpt konditionstid. Kom ihåg att uppdatera nyckeln för ny användning. Kort och nyckel köpes från Samservicepunkten i Kommungården, Lappträskvägen 20 A. Panten returneras mot nyckeln.

 

Konditionssalens ordningsregler

 • Åldersgräns 15 år
 • Under 15 år tillsammans med målsman eller tränaren (över 18 år).
 • Skriv ditt namn i häftet.
 • Träning på egen risk.
 • Bekanta dej ordentligt med redskapen i konditionssalen innan du börjar träna.
 • Alla som använder konditionssalen ansvarar för en vederbörlig verksamhet och att reglerna följes.
 • Håll konditionssalen ren.
 • Alla redskap returneras till sin plats efter användning.
 • Söndriga redskap meddelas i felanmälningslistan.
 • Det är absolut förbjudet att använda alkohol eller andra droger.
 • Tobaksrökning är tillåtet endast på anvisad plats utanför ytterdörren.
 • I bråskande ärenden meddela jourens vaktmästare vardagar 050 5705342, veckoslut 0503477990

 

Address
Civiltjänstcentralen
Sjökullavägen 97
07810 Ingermansby