Utvecklingsuppgiften Kultur i byn hämtar kultur till byarna. Projektet genomförs åren 2021–2022 i samarbete mellan kommunerna i Nyland och organisationer i regionen. Först i projektet medverkar Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Projektet koordineras av Borgå stad.

Syftet med samarbetet är att hitta nya sätt att ordna kulturverksamhet först i östra Nyland. Verksamheten planeras och genomförs tillsammans med regionens invånare, konstnärer och aktörer inom den kreativa branschen. I ett senare skede av projektet utvidgas försöksverksamheten till andra håll i Nyland.

Pilotprojekt, gemensamma stunder och upplevelser är på kommande!

Läs mera om projektet här.