Korsmalms avfallsstation sommaröppettider

Visste du att Korsmalms avfallsstation är verksam i Lappträsk. Avfallsstationen tar emot sorterat avfall som inte kan läggas i hushållsavfallskärlen. Den maximala mängden avfall som du kan ta med dig vid ett och samma tillfälle är ett släpvagnslass. Avfallsstationen finns på Sanatorievägen 83 och är öppen lördagar kl. 09.00-14.00. OBS. Avvikande sommartidtabeller i juni, juli och augusti på tisdagar kl. 16.00-19.00.

Tilläggsinformation och prislista: https://www.kymenlaaksonjate.fi/palvelut/jateasemat/lapinjarven-jateasema/